Category Archives: Tin Tức Thị Trường

Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam với mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu mạnh trong tương lai. Đã và đang không ngừng phát triển và hoàn thiện các dự án Bất động sản của mình. Có thể nói răng, ở thời điểm này, Sông Đà Nhật Nam chính là một doanh nghiệp tiên phong, kiến tạo nên những giá trị mới trên thị trường BĐS không chỉ trong nước mà còn đang vươn ra quốc tế.